cs en de fr es pl ru it

02/01/2019

V roce 2018 jsme vyrobili 1 050 ks pripravku, modelu … 40% produkce bylo do CR, 60% do 8 zemi EU. Nyní ve firme pracuje 38 zaměstnanců. Investice byla do rozšíření výrobních prostor a zlepšení pracovního prostředí na pracovištích [cs]
In 2018 we produced 1,050 pieces gauge, models ..., 40% of the production was in the CR, 60% in 8 EU countries. Now working 38 employees in our company. The investments were to expand production facilities and improve the working environment in the workplace. [en]

07/06/2018

V roce 2017 jsme vyrobili 1 250 ks pripravku, modelu … 40% produkce bylo do CR, 60% do 8 zemi EU. Nyní ve firme pracuje 40 zaměstnanců. Investice - instalace 5ose CNC HURCO VMX 42 SRi, nove 3D merci rameno Cimcore. [cs]
In 2017 we produced 1 250 pcs of checking fixtures ... 40% of the production was in the Czech republic, 60% in 8 EU countries. Now there are 40 employees in the company. Investment - installation of a new 5-axis CNC HURCO VMX 42 SRi, new 3D measurement arm Cimcore. [en]

03/01/2017

V roce 2016 jsme vyrobili cca 1 200 ks slévárenských modelů, kontrolních přípravku na trubky, plasty, plechy .... [cs]
In 2016 we produced about 1 200 pieces castings patterns, gauges for control, pipes, hoses, plastics, sheet metal .... [en]

01/08/2016

Modelárna Novák založila sportovní tým SKI&BIKE [cs]
Modelárna Novák founded a sports team SKI&BIKE [en]

04/04/2016

Modelárna Novák vystavovala na veletrhu TUBE Düsseldorf [cs]
Modelárna Novák exhibited at the fair TUBE Düsseldorf [en]

24/11/2015

Instalace nového 5 osého obráběcího centra: X 3000, Y 1500, Z 700, obrábění dřeva, hliníku. [cs]
Installing a new 5-axis machining center: X 3000, Y 1500, Z 700, wood and aluminium milling. [en]

23/11/2015

V roce 2015 byla provedena rekonstrukce kanceláří konstrukce, kontroly. Postavena nová jídelna, hala formátování materiálu, odsávaní, kompresorovna, parkoviště [cs]
In 2015 was reconstructed office construction, inspection. Built a new dining hall, hall for formatting material, exhaustion, hall for compressors, parking. [en]

21/11/2015

V roce 2015 jsme vyrobili cca 900 ks slévárenských modelů, kontrolních přípravku na trubky , plasty, plechy .... [cs]
In 2015 we produced about 900 pieces gauges for control, pipes, hoses, plastics, sheet metal .... casting patterns. [en]

20/11/2015

[cs]
[en]

03/11/2014

Nov. 25th - 28, 2014 FRANKFURT / MAIN, GERMANY - World Fair Moldmaking and Tooling, Design and Application Development. Visit us at Hall-Booth: 8.0, Stand No.: N88 [cs]
[en]

02/11/2014

Výroba kontrolních přípravků v kombinaci dřevo, hliník, plast - Srbsko. [cs]
Production checking jigs in combination of wood, aluminim, plastic - Serbia. [en]

02/11/2014

Výroba modelu pro slévárnu. [cs]
Production model equipment for foundry. [en]

15/10/2014

Výroba dřevěných kontrolních přípravků - Španělsko [cs]
Production woodwn checking jigs - Spain. [en]

30/09/2014

Výroba kontrolních přípravku - Polsko. [cs]
Production checking jigs - Poland. [en]

15/09/2014

Výroba kontrolních přípravků. [cs]
Production checking jigs. [en]

29/08/2014

Výroba kontrolních přípravků v kombinaci dřevo, hliník, plast. [cs]
Production checking jigs in combination of wood, aluminim, plastic. [en]

15/08/2014

Výroba modelových zařizení pro slévárnu. [cs]
Production model equipment for foundry. [en]

18/07/2014

Výroba kontrolních přípravků - Italie. [cs]
Production checking jigs - Italy [en]

28/06/2014

Výroba kontrolních přípravků. [cs]
Production checking jigs. [en]

16/06/2014

Výroba modelových zařizení pro slévárnu. [cs]
Production model equipment for foundry. [en]

30/05/2014

Výroba kontrolních přípravků na plasty – Španělsko. [cs]
Production checking jigs for plastics – Spain. [en]

04/05/2014

Výroba kontrolních přípravků na plasty – Španělsko. [cs]
Production checking jigs for plastics – Spain. [en]

15/04/2014

Výroba kontrolních přípravků - Srbsko [cs]
Production checking jigs - Serbia [en]

30/03/2014

Výroba kontrolních přípravků - Italie. [cs]
Production checking jigs - Italy [en]

30/03/2014

Výroba kontrolních přípravků - USA. [cs]
Production checking jigs - USA. [en]

28/02/2014

Výroba kontrolních přípravků - Slovensko. [cs]
Production checking jigs - Slovensko. [en]

15/02/2014

Výroba kontrolních přípravků - USA. [cs]
Production checking jigs - USA. [en]

30/01/2014

Výroba modelových zařizení pro slévárnu. [cs]
Production model equipment for foundry. [en]

15/01/2014

Výroba kontrolních přípravků na plasty – Španělsko. [cs]
Production checking jigs for plastics – Spain. [en]

15/12/2013

Výroba kontrolních přípravků v kombinaci dřevo, hliník, plast. [cs]
Production checking jigs in combination of wood, aluminim, plastic. [en]

15/11/2013

Výroba kontrolních přípravků na kontrolu dveřních těsnění do auta - Polsko. [cs]
Production checking jigs to control the car door seal - Poland. [en]

15/10/2013

Oprava kontrolních přípravků jiného výrobce na kontrolu koberců do aut. [cs]
Modification of checking jigs another manufacturer - for control carpets cars. [en]

15/09/2013

Výroba kontrolních přípravků v kombinaci dřevo, hliník, plast. [cs]
Production checking jigs in combination of wood, aluminim, plastic. [en]

30/08/2013

Výroba kontrolních přípravků na plasty – Španělsko. [cs]
Production checking jigs for plastics – Spain. [en]

15/08/2013

Výroba modelových zařizení pro slévárnu. [cs]
Production model equipment for foundry. [en]

18/07/2013

Výroba kontrolních přípravků v kombinaci dřevo, hliník, plast. [cs]
Production checking jigs in combination of wood, aluminim, plastic. [en]

15/07/2013

Uprava kontrolních přípravků jiného výrobce - na kontrolu trubek. [cs]
Modification of checking jigs another manufacturer - for control pipes. [en]

20/06/2013

Výroba kontrolních přípravků - Italie. [cs]
Production checking jigs - Italy [en]

15/05/2013

Oprava kontrolních přípravků na kontrolu plechových výlisků. [cs]
Repair of checking jigs control metal stampings. [en]

15/05/2013

Výroba modelových zařizení pro slévárnu. [cs]
Production model equipment for foundry. [en]

16/03/2013

Výroba kontrolních přípravků v kombinaci dřevo, hliník, plast. [cs]
Production checking jigs in combination of wood, aluminim, plastic. [en]

15/02/2013

Výroba kontrolních přípravků - Francie. [cs]
Production checking jigs - France. [en]

30/01/2013

Výroba kontrolních přípravků na plasty – Španělsko. [cs]
Production checking jigs for plastics – Spain. [en]

15/01/2013

Výroba kontrolních přípravků - Portugalsko. [cs]
Production checking jigs - Portugal. [en]

30/12/2012

Výroba modelových zařízení pro strojírenskou firmu - Česká republika. [cs]
Production model equipment for engineering company - Czech Republic. [en]

15/12/2012

Výroba hliníkových kontrolních přípravků. [cs]
Production aluminium checking fixtures. [en]

10/12/2012

Konstrukce a výroba kontrolních přípravků s elektronikou, pneumatikou pro kontrolu trubek. [cs]
Construction and production checking fixtures with electronic, pneumatic for inspection pipes. [en]

30/11/2012

Výroba replik historických sloupů. [cs]
Production of replicas historical columns. [en]

15/11/2012

Výroba forem na voskové modely pro odlévaní odlitků. [cs]
Manufacture of molds for wax patterns for castings. [en]

30/10/2012

Výroba modelových zařízení pro strojírenskou firmu - Česká republika. [cs]
Production model equipment for engineering company - Czech Republic. [en]

15/10/2012

Výroba kontrolních přípravků v kombinaci dřevo, hliník, plast. [cs]
Production checking jigs in combination of wood, aluminim, plastic. [en]

30/09/2012

Výroba kontolních přípravků na kontrolu těsnosti trubek, pomocí plynu helia. [cs]
Production checking fixtures to control leakage of pipes, using helium gas. [en]

25/09/2012

Výroba kontrolních přípravků v kombinaci dřevo plast. [cs]
Production checking jigs in combination of wood and plastic. [en]

15/09/2012

Výroba kontrolních přípravků - Francie. [cs]
Production checking jigs - France. [en]

10/09/2012

Výroba modelových zařízení pro strojírenskou firmu - Česká republika. [cs]
Production model equipment for engineering company - Czech Republic. [en]

30/08/2012

Konstrukce a výroba kontrolních přípravků do USA. [cs]
The design and manufacture of checking jigs to the USA. [en]

15/08/2012

Výroba kontrolních přípravků na plasty - Španělsko. [cs]
Production checking jigs for plastics - Spain. [en]

30/07/2012

Výroba modelových pro slévárnu v České republice. [cs]
Production model for the foundry in the Czech Republic. [en]

15/07/2012

Výroba ocelových odlitků vodních turbín. [cs]
Manufacture of steel castings water turbines. [en]

30/06/2012

Konstrukce a výroba kontrolních přípravků do USA. [cs]
Fixture design and production for USA. [en]

15/06/2012

Dokončení rekonstrukce parkoviště a vstupu pro zaměstnance. [cs]
Completion of reconstruction of the parking place and entrance for employees. [en]

01/06/2012

Výroba kontolních přípravků na kontrolu těsnosti trubek, pomocí plynu helia. [cs]
Production checking fixtures to control leakage of pipes, using helium gas. [en]

30/05/2012

Výroba modelových zařízení kostry, předního a spodního štitu motoru pro chladírenské věže. [cs]
Production of frame patterns, front and lower engine shield for cooling towers. [en]

15/05/2012

Konstrukce a výroba kontrolních přípravků s pneumatikou, upínkami pro kontrolu trubek na Slovensko. [cs]
Construction and production checking fixtures with pneumatic and destaco clambs for inspection pipes to Slovakia. [en]

30/04/2012

Realizace a zavedení sériové výroby 10 druhů odlitků do slévárny - šedé litiny (lití do písku) pro českou firmu. [cs]
Implementation and batch production of 10 kinds of castings for foundries – grey cast iron (sand casting) for a Czech engineering firm. [en]

15/04/2012

Výroba kontrolních přípravků do Portugalska. [cs]
Production checking fixtures to Portugal. [en]

30/03/2012

Výroba hliníkových modelů pro strojni formování. [cs]
Production of aluminum models for machine molding. [en]

29/02/2012

Výroba dřevěných kontrolních přípravků. [cs]
Production wooden checking fixtures. [en]

15/01/2012

Oprava modelových zařízení vodních turbín. [cs]
Reconstruction of water turbine patterns. [en]

30/12/2011

Dokončení rekonstrukce kancelářských prostorů. [cs]
Completion of office space reconstruction. [en]

15/12/2011

Výroba modelových zařízení kostry, předního a spodního štitu motoru pro chladírenské věže. [cs]
Production of frame patterns, front and lower engine shield for cooling towers. [en]

30/11/2011

Realizace a zavedení sériové výroby 40 druhů odlitků během 3 měsiců do sléváren - šedé litiny (lití do písku), barevných kovů (lití do písku), tvárné a šedé litiny (vytavitelný vosk) pro strojírenskou firmu. [cs]
Implementation and batch production of 40 kinds of castings within 3 months to three foundries – grey cast iron (sand casting), non-ferrous metals (sand casting), ductile and gray cast iron (lost-wax) - for a Czech engineering firm. [en]

15/11/2011

Konstrukce a výroba kontrolních přípravků do USA. [cs]
Fixture design and production for USA. [en]

15/10/2011

Instalace a spuštění výroby 3osé CNC frézy HURCO - přesné obrábění forem, dilů… [cs]
Installation and production launch of 3-axle CNC miller HURCO – precesion machining of moulds, parts etc. [en]