FIRMA

Historia firmy stolarskiej rozpoczyna się w czasie II. wojny światowej. Firma w początkach swego istnienia zatrudniała od 3 do 8 pracowników. Na zdjęciu z lewej jest właściciel firmy František Novák a drugi od prawej jego syn Oldřich Novák starszy. W początkach działalności firma zajmowała się produkcją stolarki budowlanej.

Po II. wojnie światowej nastąpiło wymuszone odejście dwóch synów do firmy Pujman na Novém Ransku. Tutaj po zatrudnieniu modelarzy ze Starého Ranska i stolarzy z małych okolicznych firm doszło do wzajemnego połączenia doświadczeń zawodowych.

Oldřich Novák st. pracował w Modelarni na Novém Ransku do czasu przejścia na emeryturę. Jego syn Oldřich Novák pracował tutaj na stanowisku kierownika modelarni i konstruktora kokil aż do roku 1992. W tym samym roku założył własną firmę, która zajmowała się produkcją modeli odlewniczych i kokil. Sukcesywnie zatrudniał od 2 do 15 pracowników.

Produkcje podjął w warsztacie swojego ojca, w roku 1995 wybudował nową modelarnię i sukcesywnie kolejne dwie dobudowy aż do stanu obecnego. Kolejno następowało wprowadzenie technologii CAD/CAM, obróbki CNC, 3D pomiarów i rozdzielenia produkcji na modelarnię i narzędziownię. W roku 2010 przekazał firmę synowi – obecnemu właścicielowi.

W chwili obecnej firma zatrudnia 40 pracowników, w tym 10 konstruktorów i 30 pracowników produkcyjnych. Obecnie 30 % produkcji stanowi produkcja modeli dla odlewni a 70 % produkcji przyrządy kontrolne dla przemysłu samochodowego (40 % na rynek krajowy, 60 % eksport bezpośredni /Słowacja, Niemcy, Polska, Anglia, Włochy, Francja, Hiszpania, Portugalia, USA/ produkty dostarczamy przede wszystkim do ponadnarodowych firm automotive. W ciągu roku produkujemy około 800 sztuk przyrządów. Największy odsetek stanowią przyrządy kontrolne dla wszelkiego rodzaju układów rozprowadzeń cieczy w samochodzie i przyrządów kontrolnych zewnętrznych elementów z tworzyw sztucznych lub wytłoczek z blach.

Referencje