ODLITKY

Ve spolupráci s českými slévárnami zajištujeme výrobu nebo technologickou pomoc při zavádění do výroby odlitků těchto materiálů a velikostí.

Slitiny hliníku, mosazi a bronzu:

Šedá litina:

Temperovaná litina:

Tvarná litina:

Ocelolitina: