KONTROLA

Přesnost výrobků kontrolujeme 3D ramenem (program PowerInspect). Měříme jak menší díly v rozsahu ramene (2,4 m), tak velké modely, přípravky… Tím získáme jak údaje o rozměru výrobku, tak např. údaje o odchylkách tvaru a polohy nebo vyhodnocení v porovnání s CAD modelem. Výstupem kontroly je měrný protokol, který je vždy součástí dodávky našich výrobků.