FIRMA

Historie truhlářské firmy začíná v letech 2. světové války. Nejdříve bylo ve firmě zaměstnáno 3 až 8 pracovníku. Na fotografii je zleva majitel firmy František Novák a druhý zprava jeho syn Oldřich Novák starší. V začátcích se firma orientovala na výrobu stavebního truhlářství.

Po 2. světové válce došlo k nucenému odchodu dvou synů do firmy Pujman na Novém Ransku. Zde, příchodem modelářů ze Starého Ranska a příchodem truhlářů z malých firem z okolí, došlo k vzájemnému propojení zkušeností.

Oldřich Novák st. pracoval v Modelárně na Novém Ransku do svého odchodu do důchodu. Jeho syn Oldřich Novák zde pracoval jako vedoucí modelárny a konstruktér kokil až do roku 1992. Téhož roku založil vlastní firmu, která se zabývala výrobou modelového zařízení a kokil. Postupně zaměstnával od 2 do 15 zaměstnanců.

Výroba začínala v dílně jeho otce, v roce 1995 postavil novou provozovnu modelárny a postupně další dvě přístavby až do současné podoby. Postupně docházelo k zavádění CAD/CAM technlogií, CNC obrábění, 3D měření a rozdělení provozu na modelárnu a nástrojárnu. V roce 2010 předal firmu synovi - současnému majiteli.

Nyní je ve firmě zaměstnáno 40 zaměstnanců, z toho 10 konstruktérů a 30 zaměstnanců ve výrobě. V současné době 30 % výroby tvoří modelová zařízení pro slévárny a 70 % výroby kontrolní přípravky pro automobilový průmysl (40 % na domácí trh, 60 % jde přímo do zahraničí /Slovensko, Německo, Polsko, Anglie, Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko, USA/ výrobky dodávame především do nadnárodních firem zaměřených na automotive. Ročně vyrobíme zhruba 800 kusů přípravků. Největší procento tvoří kontrolní přípravky pro veškeré rozvody kapalinových systému v autě a přípravky na kontrolu vnějších plastů exteriéru, nebo plechových výlisků.

Reference